גברים גברים — פתיחת קורס תספורות גברים עם יוסי ביטון באקדמיה LFA

גברים גברים - פתיחת קורס תספורות גברים עם יוסי ביטון באקדמיה LFA