יום הולדת שמח לנטלי מנהלת החשבונות של מכללת LFA

יום הולדת שמח לנטלי מנהלת החשבונות של מכללת LFA