קבלו בברכה התלמידה המקסימה: ראניה ח’טיב

קבלו בברכה התלמידה המקסימה: ראניה ח'טיב